за нас

  • Наследник на  създадената през 1990 год. браншова организация на Авиометеоролозите в Гражданската авиация
  •  През 2003 година е направена пререгистрация по ЗЮЛНЦ под името Клуб НА АВИОМЕТЕОРОЛОЗИТЕ В ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ “БАЛКАН”, избран е нов УС
  • 2003 Клубът е приет за редовен член на EMS
  • среща на членовете на клуба в УВБ “Камчия”
  • 2006 Участие на Е. Банкова в 8-а годишна среща в Любляна
  • Срещи на членовете на клуба от град Варна с колеги от НИМХ
  • 2009 В. Казанджиев представя АМК на общото събрание на EMS по време на годишната среща в Тулуза, Франция
  • 2011 След обсъждане на състоянието на организацията и нейното бъдеще е взето решение за пререгистрация на клуба
  • 2012 Учредително събрание на „АВИОМЕТЕОРОЛОГИЧЕН КЛУБ – БЪЛГАРИЯ“

От 2003 година АМК – България е член на Европейската метеорологична асоциация (EMS). За повече информация вижте тук

Условия за членство:

Членове на Сдружението могат да бъдат физически лица, както и български и чуждестранни юридически лица, които желаят да помагат за развитието на Сдружението, приемат неговия Устав и заплащат членския си внос.

За да станете членове на AMK:

1. Изтеглете молба за членство

2. Попълнете и изпратете на посочения в Контакти адрес или сканирайте и изпратете на info (a) aviomet.org

3. Преведете по банков път годишния членски внос от 40.00 лева

4. Ще бъдете уведомен на посочения от вас e-mail за решението на УС, в случай на неодобрение (не вярваме да има такива), преведената сума ще ви бъде възстановена.