AMK членски внос за 2017г. и пролетно-лятна среща на клуба

AMK събира годишният членски внос за 2017г, в размер на 40 лв (10лв – за студенти, преподаватели и пенсионери). Срока за плащане според чл.11 (2) от устава на АМК  е 31 януари. Всички които желаят и още не са платили, могат да го направят по сметката на клуба, като укажат името (имената) за което (които) се плаща. Може да платите и в брой, като се свържете с Росен Пенчев на следният e-mail: info /a/ aviomet.org.

Скоро очаквайте повече информация за ежегодната пролетна (пролетно лятна) среща – семинар на АМК – България.